Dispositivo de elevación de carga empotrado, a ras de suelo con placas de nivelación neumátca

Dispositivo de elevación de carga empotrado, a ras de suelo con placas de nivelación neumátca